DA-42

DA-42

USO

Disolvente de secado rápido para pinturas de señalización vial. Naturaleza: disolventes orgánicos, exento de tolueno y con gran poder de disolución.

TAMAÑO

1,5 L y 25 L