Pintures MVIC

H-1600

USO

Disolvente de secado rápido para pinturas de señalización vial. Naturaleza: disolventes orgánicos, exento de tolueno y con gran poder de disolución.

TAMAÑO

1 L y 5 L